Meny Stäng

Tjänster

Konsulter inom socialt arbete

Vi kan erbjuda konsulter inom socialt arbete, allt ifrån socialsekreterare till högre chef. Våra konsulter har lång erfarenhet av arbete på socialkontor/socialtjänst och kan arbeta självständigt inom myndighetsutövning. 

Vi kan erbjuda både konsult på plats, men även konsult för enskilda svåra ärenden eller för att sammanställa utredningar. 

Vi har även utbildning i Kälvesten och kan göra familjehemsutredningar.

Handledning - processhandledning

Vi har möjlighet att erbjuda processinriktad handledning i psykosocialt arbete. Handledningen ges på systemisk och psykodynamisk grund och kan erbjudas till både grupper och chefer. Erfarenhet av att handleda inom socialtjänstens verksamhetsområden, boende och chefshandledning. Även erfarenhet av handledning till mellanchefer inom socialtjänsten och ideella verksamheter.

Medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.

Vi kan även erbjuda enskild chefshandledning och coaching för chefer av en mycket erfaren chef med över 30 års erfarenhet av ledarskap inom både offentlig och privat sektor.

Metodutveckling

Auktoriserad socionom med egen erfarenhet av arbete som förste och EC på socialkontor. Vana av
att metodhandleda inom barn och unga, våld i nära relation (VINR), mottagningsarbete (alla bistånd) och ensamkommande flyktingbarn. Vana vid att handleda utifrån bl.a. BBIC, Signs of Safety, Trelleborgsmodellen.

Arbetar i grunden utifrån ett systemiskt tänkande med psykodynamiska inslag. Vi kan erbjuda mer
operativ metodhandledning som en kompetenshöjande insats för en arbetsgrupp.

Andra uppdrag

Vi har även erfarenheter av andra typer av uppdrag som till exempel genomlysning av verksamhet,
uppstart av ny verksamhet, hjälp och stöd med uppbyggnad av kvalitetsledningssystem samt IVO-
ansökningar avseende tillstånd för till exempel HVB-verksamhet.

Kontakta oss gärna med en förfrågan så kan vi diskutera vidare.